Akan Medikal

Ürünlerimiz

Satışını Yapmakta Olduğumuz Ürünlerimiz;

 • Cpap Cihazları,
 • AutoCpap Cihazları,
 • Bpap Cihazları,

Yaygın olarak Cpap olarak adlandırılırken, birçok farklı Uyku Apnesi cihazı vardır.

Bunlar kendi içerisinde Cpap, Apap (Otomatik Cpap) ve Bpap / BiLevel cihazlarıdır.

CPAP cihazı sürekli basınçlı hava vermekte, Auto Cpap (APAP) cihazı basıncı kişinin apne şiddetine göre otomatik olarak ayarlayarak basınç vermektedir.

Bpap veya BiLevel cihazı, inhalasyon (nefes alma) ve ekshalasyon (nefes verme) sırasında iki farklı basınç üretir.

Uyku Apnesi varsa, Cpap, AutoCpap, Bpap ve BiLevel  cihazları kullanmak genel sağlık ve yaşam kalitesinde hastaların çoğunlukla hayat standartlarında büyük bir farklılık yaratmaktadır.

Uyku Apnesi cihazları kullanmanın birçok yararı vardır. Apnelerin sebep olduğu horlamayı ortadan kaldırır. Cihaz kullanımda hava akımı vererek soluk yolunuzu açık tutmayı hedefler.

Uyku Apnesi tedavi cihazı kullanan birçok kişi enerji seviyesinin yükselmesini sağlayabilir ve gündüz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olabilir. PAP tedavisine uyum, kan basıncını düşürür ve kalbinizle ilgili oluşabilecek rahatsızları engellemeye yardımcı olur.

 • Oksijen Konsantratörleri,

Oksijen konsantratörü, oda havasını aktif olarak filtreler ve sonra esnek bir tüp vasıtasıyla hava yolunuza getirir. Yoğunlaştırıcı tarafından sağlanan havanın saflığı %87 ile %95 arasında saf oksijendir ve iki yolla sağlanabilir: sürekli bir hava akımı (sürekli akış) veya küçük, ölçülen miktarlarda (pulse dose-darbe akışı).

KOAH hastalarına uykuda veya uyanıkken ihtiyacına göre oksijen konsantratörü kullanbilmektedir.

Oksijen konsantratörü, güvenilir bir çalışma sağlamak için yerleşik bir kompresöre, çok sayıda filtreye ve çok sayıda elektronik ürüne ihtiyaç duymaktadırlar. Bu cihazlar ortamdan havayı alır ve daha sonra kullanıcının güvenliğini sağlamak için havayı sıkıştırarak, tüplerden geçer tüplerden geçen hava saflaşarak Oksijen olarak çıkışını sağlamaktadırlar.

Cihaz, uzun süreli kullanımlarda kompresörün (yoğunlaştırıcı olarak da bilinir) aşırı ısınmasını önleyen bir tür soğutma özelliği de içerir.

Oksijen konsantratörü, güvenilir teslimat sağlamak için hava akışını otomatik olarak ayarlayan elektronik bir arayüze sahiptir. Bu saflaştırılmış ve basınçlı hava, solunum sıkıntılarından muzdarip olan hastalara belirli seviyede oksijen sağlamak için maske veya nazal kanül sistemi aracılığıyla verilir.

 • Ev Tipi Mekanik Ventilatör Cihazları,

Kronik solunum yetmezliği tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüz duvarı ve nöromüsküler hastalıklarda tüm dünyada giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Tanımlar: Ventilatör, respiratör aynı anlamda kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı "Solutucu" veya "solunum cihazı"dır. ALS hastalarında ventilatör ile hastaya iki şekilde solunum desteği verilir. Non-invaziv Mekanik Ventilasyon:Solunum borusuna delik açılmadan maske yardımı ile solunum desteği veren solunum cihazının kullanılması İnvaziv Mekanik Ventilasyon: Trakeostomi denilen solunum borusuna delik açılarak bu deliğe yerleştirilen kanül yardımıyla solunum desteği veren solunum cihazı kullanılması

Ev Tipi invaziv mekanik ventilatörün özelliklerin belirlenmesi ve ventilatör seçimi:

 • Hastanın solınımsal düzenini sağlayan minimal MV parametreleri (MV modu, Tidal Volüm, Solunum Dakika Sayısı, Tetikleme hassasiyeti,İnspirasyon Basıncı, Destek Basınıcı,PEEP Fio2 düzeyi,İnspiratuar akış hızı veya l:E oranı) belirlemektedir.

 • Cihazın güç kaynağı(İnternal ve eksternal pil sistemi ve şarj süreleri) açıklanmalıdır.

 • Cihazda istenen alarm(oksijen kaynağı yetersizliği,Elektrik kesilmesi,Hastanın cihazdan ayrılması,Yüksek basınç,Apne...vb.) ve uyarı(pil gücü ve şarj bilgisi) sistemleri belirlenmeli, alarm limitleri uygun şekilde ayarlanmalıdır.

 • Cihazla birlikte aşağıdaki gerekçeler sağlanmalıdır. Yedek ventilatörün sağlanabilir olması.Cihazın tamir gerektirecek arızalarda sorun giderilinceye kadar yedek ventilatörün acil olarak sağlanması için gerekli önemlerin alınması gerekmektedir.

Hasta için uygun solunum cihazı tipi ve parametreleri bu konuda uzmanlaşmış bir nörolog ya da göğüz hastalıkları uzmanı tarafından belirlendikten sonra hastaya sağlanan ev tipi ventilatör hastane ve hatta mümkünse yoğun bakım ünitesi koşullarında en az 48 saat süreyle uygulanmalıdır. Bu süre hem hastanın yeni cihaza uyum sağlaması hem de cihazın hasta için uygunluğunun test edilebilmesi için gereklidir. Belirlenen parametreler uygulansa bile bazen hastanın klinik tablosu bozulabilmektedir.İstenen sonucun sağlanması için bazen birçok ventilatörün denenmesine gereksinim duyulmaktadır.

Evde solunumsal destek tedavisinin planlama ekibi:

Ekibi Aşağıdaki Kişiler Oluşturur:

 • Hasta ve Ailesi:Grubun en önemli üyeleridir.Özellikle eve gönderilme durumunda bakımla ilgili her kararı hastanın kendisi, eğer bu imkansızsa ailesi ile birlikte alınmalı ve onlar ynetici durumunda olmalıdır.

 • Hekim:Hastanın genel durumunu, solunumsal rezervini ve psikolojik durumunu iyi bilmeli ve hastanın güvenini kazanmış olmalıdır.Hasta ve ailesi tarafından kolaylıkla ulaşılmalıdır.

 • Hastayı Yakından Takip Eden Hemşire:Ekip içinde hekimin en önemli yardımcısıdır.Cihazın kullanımı, ayarlanması, uygulanması ve bakımı konusunda deneyimli, hasta ve ailesine eğitim verebilecek özellikte olmalıdır.Güler yüzlü olmalı ve hastaya güven vermelidir.

 • Cihazla birlikte aşağıdaki gerekçeler sağlanmalıdır. Yedek ventilatörün sağlanabilir olması.Cihazın tamir gerektirecek arızalarda sorun giderilinceye kadar yedek ventilatörün acil olarak sağlanması için gerekli önemlerin alınması gerekmektedir.

Solunum Cihazları Hakkında Genel Bilgiler

Bpap ve Cpap her ikiside solunumun problemi olan hastalarda kullanılan yardımcı solunum cihazlarıdır.

Cpap (Continuous Positive Airway Pressure)

Bpap (Bilevel Positive Airway Pressure)

Her iki cihaz da mekanik ventilasyon (dışarıdan solunum yardımı) için kullanılmaktadır.Bu solunum cihazları sadece ALS için değil, daha birçok solunum problemlerinde kullanılır. Örneğin (Gece uyku apnesi: Uyku sırasında solunumun durması, Kronik akciğer hastalıkları vb..)

Amaç solunum problemi nedeniyle yeterli oksijen alamayan hastalarda mekanik solunum desteği vermektir.

ALS li hastalarda genellikle Bpap tibi solunum cihazı kullanulur. Çünki hastalar özellikle geceleri spontan solunum(kendiliğinden soluk alıp vermek) yeteneği zamanla kaybederler. Bpap cihazları böyle durumlarda otomatik devreye girer. Aynı zamanda hastanın solunum refleksine de cevap verir. Tüm bu özellikleri taşıyan cihazlara Bipap ST denilmektedir.

Bu cihazla hastaya otomatik olarak solunum yaptırmaktadır.

Mekanik ventilasyon (Yapay Solunum) 2 yolla uygulanabiliyor.

 • Non-invaziv(Maske Yoluyla)

 • İnvaziv(Nefes borusuna girtlak bölgesinden bir tüp takarak)Bu işlem Trakeostomi olarak adlandırılır. Bunun için küçük bir cerrahi işlem yapılır.

Hangi Hastada hangi yöntemin uygulanacağına doktor karar verir.(Nörolog ya da göğüs hastalıkları uzmanı)

ALS hastalarında genellikle Bpap ST tip uygulanır. Çünki hastanın rahatlığı için herşey otomatik olarak bu cihazlar ile sağlanır. Cihazlar heyet raporu ile Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Bu cihazlar SGK ya tedavi bittikten sonra iade edilmesi gereken cihazlardır.

 • Oksijen Tüpleri ve Manometreler,

Yaşamsal faaliyetlerin devamı için oksijen şarttır. Oksijen yeterli miktarda alınamadığı durumda hekimler oksijen tüpü kullanma yoluna gidebilir. Oksijen tüpü yüksek basınç ile doldurulmuştur. Bu tüpler ikiye ayrılır; medikal ve sınai oksijen tüpleri.

Medikal oksijen tüpleri; tıbbi alanda kullanılmak için üretilen tüplerdir. Birçok özelliğe sahip bu tüpler oksijen tedavisi adına evlerde de kullanılır. Oksijen tedavisi için evlerde kullanılan tüpler litre bazında birbirlerinden ayrılabilirler ama genellikle 5 veya 10 litrelikler kullanılır. Bu alanda kullanılan tüpler taşınabilir ve taşınamaz olarak ayrılırlar. 10 litreden fazla olan tüpler taşınabilir özelliğini yitirirler.

Oksijen tüpleri içerisindeki yüksek basınçlı gazdan dolayı direkt olarak kullanılmaz. Tüplere uygun manometreler vardır. Bu manometreler basıncı düşürerek kullanımı kolaylaştırır. Oksijen miktarı ise manometre üzerinde bulunan flowmetre ile ayarlanır. Bu miktar kan gazı değerlerine göre veya doktorunun tavsiyesine göre belirlenir. Yine aynı şekilde cihazlarda kullanıldığı gibi tüplerde de nemlendirici kullanılır.

Oksijen tüpü kullanımı sırasında bazı malzemelere ihtiyaç duyulabilir. Özellikle sağlık kuruluşlarında kullanılan oksijen tüpleri bu malzemelerin kullanımını zorunlu kılmıştır. Çoğunlukla tüp ile birlikte temini sağlanan bu malzemeler maske ve kateterdir. Maske ve kateter oksijen tüpüyle hastanın birleşmesine olanak sağlar. Ağız ya da burun yoluyla kullanım sağlar. Manometreden çıkan gaz su kabından geçerken nemlendirilir. Daha sonra maske, kanül veya kateter yardımı ile hastaya ulaştırılır.

Oksijen hastaya bir tedavi olarak sunulur. Reçete ile bir ilaç gibi verilebilir. Bu yüzden uygun dozlarda düzenli şekilde kullanılması gerekir. Kullanımdan sonra kendini iyi hissederek tedaviyi bırakmak yanlış bir davranış olacaktır. Hekimin tavsiyeleri dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde doktora danışmadan da kullanılması yanlış olacaktır. Doktora hastalık anlatılarak ona uygun bir tedavi süreci belirlenmelidir. Farkı hastalıklar için farklı dozlarda kullanımı vardır, en uygununu doktor belirleyecektir.

Uygun miktarda oksijenin kullanımından bahsederken çok fazla oksijeninde zararlı olacağını belirtelim. Kuruluğa ve diğer hastalıklara sebebiyet verebilir. Aşırı oksijenin zararlı olabileceği bazı durumlar vardır. Koah’ı çok ileri düzeyde olan hastalarda kan karbondioksit tutar ve buna bağlı olarak beyindeki kan oksijen miktarına göre solunumu düzenler. Bu durumda aşırı miktarda oksijen verilmesi ciddi reaksiyonlara sebep olabilir. Hasta kendi nefes alma durumunu bırakarak sadece oksijene bağlı kalır. Aynı zamanda yeni doğan bebeklerde yüksek akış körlüğe sebep olabileceği gibi normal hastalarda yüksek miktarda verilmesi akciğerde hücrelere zarar verecektir.

Oksijen tüpleri çelik ve alüminyum olmak üzere ikiye ayrılır.

Alüminyum tüpler çelik tüplere nazaran daha hafiftir.

 • Nebülizatöler,

Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava (jet nebülizatör) ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır.

Nebulizatör, Nebülizatör, Nebulizör, Nebülizör Nedir ?

Bu terimlerin hepside Nebulizatör yerine kullanılır.

Nebülizatör ile küçük çocuklarda, ölçülü doz inhalere uyum sağlayamayan hastalarda ve ağır astması olan hastalarda astma ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür.

Nebülizatör ile kullanılmak üzere hazırlanmış özel ilaç formları vardır. Bunlara NEBÜL adı verilmektedir.

Bronş açıcı ve tedavi edici (kortikosteroid) içeren nebül ilaçlar mevcuttur. Nebulizasyon, solunumla ilaç almada kullanılan üç yaygın yöntemden bir tanesidir.

Diğer solunumla ilaç alma yöntemleri basınçlı ölçüm doz solunumu ve kuru toz solunumudur. Nebulizerler, durum ne ölçüm doz solunumu ne de kuru toz solunumu ile

kontrol edilemediğinde ve aynı zamanda, büyük bir doz ilaç gerektiğinde lazım gelirler. Nebulizasyonun avantajı, bir yandan büyük dozda ilaç verilmeye devam ederken diğer yandan derin soluk alma gerekmeksizin ilacın bir maske yahut ağız parçası vasıtasıyla kolayca solunabilmesidir.

Temel olarak ağırlıkta bu ürünlerimiz satışını yapmakla beraber firmamız 14 yıllık tecrübesi ile cihaz sarf malzemeleri (filtre,aksesuar vb.), teknik servis ve destek hasta bakım ürünleri ve tıbbi malzemeleri bir çok alanda siz değerlerli hastalarımız ve yakınlarına hizmet vermekteyiz. 

Sağlıklı günler dileriz...

 

 


Uyku Cihazları

Solunum Cihazları

Diğer Cihazlar
Sayfa : [1]

Copyright 2009 - 2020 Akan Medikal. Her hakkı saklıdır.


Bugün Tekil : 123 Bugün Çoğul : 123 Toplam Tekil : 978663 Toplam Çoğul : 999940 IP Adresiniz : 3.215.182.81
Ankara Web Tasarım: TURNA MEDYA ®
Turna Tasarım